ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัด กศจ.สระบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read more

ได้รับเกียรติบัตร การดำเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้สัมฤทธิ์ผลในระดับดีเยี่ยม

นายธันวา ดีช่วย ผอ.ส

Read more