591111-02-fw
590901-02-fw_

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัด กศจ.สระบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อ Read more about ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัด กศจ.สระบุรี[…]