สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

:: ประกาศ ::

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

0001

600419-srb1-1000

600418-00-1000

600418-01-1000

600412-1000
600404-1000

600420-1000-fw

600410-1000-fw

600331-01-1000-fw

600330-01-1000-fw

600328-01-1000-fw

600323-01-1000-fw

600321-01-1000-fw

ข้อมูลพื้นฐาน

warroom-hd2-fw

Go to บริบท

บริบท

บริบทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

Go to ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

รายละเอียดของโรงเรียนในสังกัด สพป., สพม., อาชีวะ, เอกชน และตามอัธยาศัย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี

Go to ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

รายละเอียดของนักเรียน-นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดสระบุรี

Go to ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

รายละเอียดของบุคลากรทั้งหมด

ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนโรงเรียนแยกตามสังกัด

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด

ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนเรียนในสังกัด 128 โรง ใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน อำเภอหนองแซง และอำเภอเสาไห้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนเรียนในสังกัด 141 โรง ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก่งคอย อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแค อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสระบุรี จำนวน 21 โรง

  • จำนวนโรงเรียน 128 โรง

  • จำนวนโรงเรียน 141 โรง

  • จำนวนโรงเรียน 21 โรง

  • เทศบาล อบจ. เอกชน เทคนิค อาชีวะ การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 78 โรง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑

นายธันวา ดีช่วย

ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

นายรังสรรค์ อินทพันธ์

รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

เครือข่ายในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

อบจ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
797 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-222997

สพป.สระบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-351-800 , 036-351-804
โทรสาร : 036-351-798

สพป.สระบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 ม.2 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอม จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036-358-612 ถึง 16
โทรสาร : 036-358-530

สถ.จ.สระบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-1486
โทรสาร : 0-3621-1486

ศูนย์การศึกษาพิเศษ สบ.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
7/3 หมู่ 7 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 036-275279 , 036-275247

กศน.จังหวัดสระบุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสระบุรี
238 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-221-328

ปส.กช.สระบุรี

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี

ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ติดต่อเรา